Brainstorming-раздвижете бизнеса

Brainstorming – много лесен и същевременно много изобретателен метод за намиране на оптималните решения касаещи решението на поставен проблем.
В какво се състои този метод?

Поставяте пред няколко различни специалиста условието на задачата. Те чрез познанията си в дадена сфера изготвят своето решение на проблема.

Участващите записват идеите си на лист хартия анонимно. Няма значение каква им е идеята важното, е да са я написали.

След като всички са готови, листчетата с идеите се събират в една кутия например (за да се запази анонимността) и след това предложените решения се вадят и обсъждат от всички. Важното в случая е не намирането на точното решение на проблема, ами намирането на концепция за справянето с него.

Какви са плюсовете на този метод?

– относително лесно изпълним

– универсалност на приложение

– повишаване на мотивацията на служителите


Какви са недостатъците на Brainstorming?

– бързо овладяване, но трудно освобождение на съзнанието

– неподходящ за анализи на проблеми

– сложно систематизиране на идеите

Кое е най-важното в изпълнението му?

– освобождаване на рутинното мислене. „Атакуваните“ трябва да излязат извън приетите стереотипи. Хубаво е водещият да дава насоки по възникнали въпроси свързани с формулировката на задачата.


Колко време отнема един Brainstorming семинар?

– различно, но не е препоръчително да е повече от 45-60 мин.

Бих ви препоръчал да изпробвате метода и да видите неговата ефективност преди да прибегнете до услугите на някоя скъпо платена компания, която да намери „оптималното решение“ на проблема.

Leave a Comment