0

Коста Донев – електротехник

Коста Донев е мой приятел още от годините на гимназията. Той е завършил електротехника и с тази професия в момента изкарва своите финанси. На няколко пъти се беше срещал с познати, които вече са [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search