2

iPad 2 лъвът в джунглата

Тази седмица Стив Джобс показа какво ще представлява iPad 2 – таблета, който е лъва в джунглата. На Apple им трябваше по-малко от година (някои даже биха се пошегували с раждането дори) за [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search