6

След webit expo&conf 2010

Тази статия е провокирана от публикацията на Иво Илиев “След Webit Expo 2010“. Както всички вече сте научили преди нялколко дни се случи най-голямото събитие за IT и дигитални медии в [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search