Редизайн и функционално допълване за 3na100.com

 In Архив

Получих запитване за освежаване и добавяне на интерактивни функции към вече съществуващия сайт 3na100.com чиято цел е много хубава – споделени пътувания. Целият сайт е на еко тема заради това ориентацията ми беше към зелената цветова гама. Беше изготвена една начална страница и една вътрешна (най-важната показването на пъруването).

Като функционалност предстоеше да се изгради интеграция с Google maps, от която да се показва маршрута на пътуването, както и разстоянията между началната и крайна дестинация. Бяха подготвени интерактивни калкулатори на Flash, с които да се изчисляват финансовите и екологичните ползи, ако не се пътува сам в превозното средство.

Интеграцията с IPB форум беше наложителна, тъй като това беше най-лесния начин за контакт между потребителите.

За съжаление проекта не е публикуван в Интернет, тъй като фирмата възложител предпочете друг изпълнител.

Следващите две изображения са началната страница (ляво) и вътрешната страница (дясно).

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search