Brainstorming-раздвижете бизнеса

 In Архив, Разни

Brainstorming – много лесен и същевременно много изобретателен метод за намиране на оптималните решения касаещи решението на поставен проблем.
В какво се състои този метод?

Поставяте пред няколко различни специалиста условието на задачата. Те чрез познанията си в дадена сфера изготвят своето решение на проблема.

Участващите записват идеите си на лист хартия анонимно. Няма значение каква им е идеята важното, е да са я написали.

След като всички са готови, листчетата с идеите се събират в една кутия например (за да се запази анонимността) и след това предложените решения се вадят и обсъждат от всички. Важното в случая е не намирането на точното решение на проблема, ами намирането на концепция за справянето с него.

Какви са плюсовете на този метод?

– относително лесно изпълним

– универсалност на приложение

– повишаване на мотивацията на служителите


Какви са недостатъците на Brainstorming?

– бързо овладяване, но трудно освобождение на съзнанието

– неподходящ за анализи на проблеми

– сложно систематизиране на идеите

Кое е най-важното в изпълнението му?

– освобождаване на рутинното мислене. “Атакуваните” трябва да излязат извън приетите стереотипи. Хубаво е водещият да дава насоки по възникнали въпроси свързани с формулировката на задачата.


Колко време отнема един Brainstorming семинар?

– различно, но не е препоръчително да е повече от 45-60 мин.

Бих ви препоръчал да изпробвате метода и да видите неговата ефективност преди да прибегнете до услугите на някоя скъпо платена компания, която да намери “оптималното решение” на проблема.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search